KONFERENZVERTRETER

Gesamtkonferenz: 

 1. I. Prill 5d
 2. V. Eitzmann 6b
 3. M. Redker 7b
 4. J. Steimke 8a
 5. M. Sostmeier 9a
 6. M. Michalske 9b
 7. L. Redeker 9b
 8. L. Steenken 9c
 9. T. Rosebrock 10b
 10. M. Holste 10d


Schulvorstand: 

 1. M. Gräf 10b
 2. M. Plaga 10c
 3. T. Rosebrock 10b

Kreisschülerrat: S. Uchtenhagen, C. Bähr

Schulausschuss: 

Fachkonferenzen:
Sprachen: S. Oso 7b / S. Knieper 9a
Mathematik / Naturwissenschaften: M. Kohl 6c / M. Schmidt 6c
Wirtschaft / Informatik/HW / Technik: M. Holste 10d / T. Rosebrock 10b
Religion / Werte und Normen: M. Gräf 10b / S. Kirmeß 10a
Sport: T. Leefers 6a / P. Grünhagen 7c
GSW: V. Eitzmann 6b / L. Steenken 9c
Musik / Kunst / Werken / TG: L. Dammann 8d / A. Uecker 8d